luni, 28 februarie 2011

Istoria zilei (33)

Prin clasa a XI-a l-am rugat pe profesorul meu de matematică să îmi indice o carte bună de analiză matematică. Băiete, mi-a răspuns acesta, cea mai bună carte de analiză matematică din literatura română este tratatul lui Nicolescu, Dinculeanu şi Marcus. E scrisă puţin cam bătrâneşte, dar e o carte excepţională.

Şi, într-adevăr, aşa a fost. Dincolo de informaţia ştiinţifică, lectura tratatului celor trei mari matematicieni e o adevărată delectare intelectuală. Nu ştiu dacă e sau nu „bătrânească”, dar utilizarea parcimonioasă şi perfect justificată a simbolurilor matematice, precum şi claritatea exemplară a expunerii, limpezimea exemplelor etc., o fac perfect accesibilă oricărui novice. O calitate pe care doar puţine cărţi ştiinţifice o au.

Pe primii doi autori nu am avut bucuria de a-i cunoaşte personal. Miron Nicolescu trecuse de câţiva ani buni în nefiinţă, iar Nicolae Dinculeanu alesese calea emigraţiei, după desfiinţarea Institutului de Matematică. Dintre cei trei, doar Solomon Marcus rămăsese în ţară şi era deosebit de activ.

Solomon Marcus este un matematician fascinant. La cei 86 de ani pe care îi implineşte astăzi, Solomon Marcus îşi conjugă existenţa mai ales la viitor. Un viitor plin de proiecte şi promisiuni pe care speră să le onoreze. La mulţi ani, maeste, şi multă putere de muncă!

Solomon Marcus este un matematician care a înţeles matematica în sensul său original, antic, atât de diferit de perspectiva mecanicistă de astăzi. În greaca veche, sensul cuvântului „theorema” e acela de „spectacol”. Într-adevăr, profesorul Solomon Marcus e un om care trăieşte matematica. Dinn această trăire îşi extrage maestrul extraordinara sa vitalitate şi putere de muncă.

Universul preocupărilor lui Solomon Marcus e, într-adevăr, impresionant. Solomon Marcus este, în primul rând un explorator în căutarea frumosului. Matematica e una din căi, informatica, o alta, iar linvistica, filosofia, semiotica, sunt alte şi alte încercări de a ajunge la frumuseţea originară a cunoaşterii. Cine altul putea, oare, să scrie o Poetică a matematicii?

Cu Solomon Marcus m-am întâlnit de nenumărate ori în spirit, începând cu lectura tratatului de analiză matematică despre care am făcut pomenire, continuând cu Timpul, Paradoxul sau Şocul matematicii, cărţi excepţionale pe care, poate, ar merita să le recitesc şi astăzi, şi, de asemenea, cu nenumăratele sale articole, inclusiv, şi mai cu seamă acelea în care abordează diferite teme ale învăţământului românesc. Dar prima şi singura întâlnire cu profesorul s-a produs, cred, în primăvara anului 1986, când eu am obţinut un premiu special la concursul studenţesc Traian Lalescu - pentru „soluţie deosebită la analiză matematică”, cum altfel? –, fapt pentru care profesorul a avut bunăvoinţa de a scrie un articol în „Viaţa Studenţească” în care mi-a pomenit numele – de fapt, a pomenit numele tuturor premianţilor. M-am simţit foarte mândru, evident.

Profesorul Solomon Marcus împlineşte astăzi 86 de ani, iar unele dintre ideile sale sunt mai actuale ca oricând. Iată un exemplu:
Începând cu anii de gimnaziu, cei mai mulţi elevi resping ceea ce li se propune sub eticheta matematicii, rămânând pe viaţă marcaţi de această experienţă negativă. Dacă se mai întâlnesc cu ea, în studenţie sau profesie, este vorba de aspectul unealtă, sub forma unui algoritm, a unei formule, a unei reprezentări grafice de care se prevalează la un anumit moment, într-un itinerar care, în ansamblu, nu este de natură matematică. Într-un caz mai fericit, dar destul de rar, apare nevoia de a face apel la matematica-limbaj, deci nu numai la o utilizare locală, ci la una care angajează, pe un întreg parcurs, folosirea limbajului matematic, dacă nu în toate cele 9 componente ale sale, măcar cu o parte a lor. Pariul educaţiei matematice se referă la faptul că modul de gândire pe care-l oferă această disciplină are o valoare universală, deci este folositor în orice altă disciplină şi în orice domeniu al vieţii. În momentul de faţă, ne aflăm la o distanţă astronomică de împlinirea acestui deziderat. Concludent este şi faptul că, ajunşi la vârsta a treia, cei mai mulţi nu-şi amintesc din matematică nicio idee, niciun fapt cu semnificaţie culturală; numai unele cuvinte-sperietoare, ca logaritm, sinus sau rădăcina pătrată, le mai apar în memorie, ca un vis urât. Izolarea socială şi culturală a matematicii este gravă.

...

Matematica este aruncată în derizoriu de modul în care se face educaţia ei şi de percepţia ei publică. Faptul acesta iese în relief de îndată ce, prin contrast, luăm în considerare complexitatea culturală şi datele istorice privind potenţialul spiritual al matematicii, pe care ne-am străduit să le configurăm. Ele ne ajută să înţelegem de unde anume vin bogăţia intelectuală, forţa artistică; universalitatea în cuprindere şi capacitatea de seducţie a matematicii, atunci când aceasta rămâne autentică şi nu înlocuită cu o caricatură a ei.

Deocamdată însă, toate aceste comori rămân ascunse, chiar inexistente, în educaţie, în percepţia publică, în cultură, în orizontul celor mai mulţi intelectuali. Nici măcar cei care, prin profesie, au contact cu partea instrumentală a matematicii (fizicieni, ingineri, economişti etc.), de cele mai multe ori nu ajung la aerul tare al marilor spectacole pe care le oferă matematica. Aşa cum am încercat să arătăm, limbajul nu este decât unul dintre multele aspecte ale matematicii, dar şi acest aspect este sesizat numai prin câteva dintre numeroasele sale componente şi funcţii.

Ce s-a preferat, în schimbul celor de mai sus? S-a restrâns educaţia matematică la o aşa zisă funcţie utilitară, înţeleasă ca un ansamblu de procedee de operare, care ar avea legătură cu problemele practice şi cu celelalte discipline. Realitatea este însă alta. Metabolismul matematicii cu celelalte domenii este aproape inexistent în educaţie iar viaţa cotidiană nu de formule are nevoie, ci de deprinderi de gândire în etape, pe care matematica ni le inoculează; când, totuşi, prin aplicarea unei simple formule învăţate la şcoală, jucătorii la loterie şi-ar putea evalua şansele de câştig, se constată că cei mai mulţi nici măcar nu-şi amintesc de existenţa ei.

Matematica îşi extrage probleme de peste tot. Am putea chiar spune că cele mai interesante aspecte sunt cele care apar la interfaţa matematicii cu restul lumii. Spre această zonă mi-am orientat o bună parte din cercetări. Am dat exemplul formulei canonice a mitului. În ultimii 30 de ani, de când autorul ei a revenit la ea, accentuându-i relevanţa, faptul că ea se află în raport cu miturile într-o relaţie asemănătoare celeia în care miturile se află în raport cu viaţa, cercetarea formulei respective s-a intensificat şi câteva sinteze dau seama despre aceste căutări. Punctul de vedere al matematicii nu a lipsit, mergând de la logică şi algebră la matematica morfogenezei, a lui René Thom. Dar în ce a constat aici rolul matematicii? S-au propus lumi alternative, coerente, în cadrul cărora intuiţiile lui Lévi-Strauss capătă un statut conceptual. Nu atât despre teoreme este vorba, ci de metafore matematice a căror relevanţă antropologică va fi pusă mereu în discuţie. Matematica se află la ora paşilor peste graniţe, la care se raporta Werner Heisenberg, într-o celebră carte a sa.

...

Ajungem astfel la una din sursele eşecului matematicii şcolare: greşeala de a crede că îl educăm pe elev furnizându-i scule cu utilizări precise. Regulile de folosire a sculelor pot fi deprinse relativ uşor, dar valoarea lor educaţională este derizorie. Aritmetica şi geometria dispun de resurse bogate de dezvoltare a capacităţii copilului de a se mira, de a se întreba, de a imagina răspunsuri, de a tatona diferite căi de rezolvare, de a stabili punţi de legătură cu înţelegerea naturii, a limbajului, a istoriei şi geografiei. Dar totul trebuie să se bazeze pe dezvoltarea propriei sale curiozităţi, în aşa fel încât el să accepte ca unică răsplată bucuria, plăcerea de a înţelege, prin paşi mărunţi, câte ceva din lumea care îl înconjoară şi de a se înţelege pe sine.

La întrebarea pe care o auzim mereu, din partea unor elevi, dar şi din partea unor părinţi şi educatori: De ce matematică pentru copii care nu-şi propun să devină matematicieni? le răspundem: Pentru că matematica este un mod de gândire cu valoare universală şi pentru că ea prilejuieşte bucurii spirituale la care orice fiinţă umană ar trebui să aibă acces. În măsura în care adolescenţii vor învăţa să se bucure de frumuseţile matematicii, ale ştiinţei, ale artei şi literaturii şi vor simţi nevoia de a le frecventa, ei nu vor mai suferi de plictiseală iar tentaţia unor activităţi derizorii, uneori antisociale, va scădea.

sâmbătă, 26 februarie 2011

Românii nu mai cred în nimic

Sau, aproape în nimic.

Conform unui studiu IMAS, în ultimii doi ani, a scăzut dramatic încrederea românilor în diverse instituţii fundamentale. Presa, justiţia, parlamentul, partidele politice, nu se simt deloc bine. Preşedinţia se mai bucură de încrederea a mai puţin de 14% dintre români, şi aceia plătiţi cu ziua (din bani publici). În ce priveşte şcoala … nici nu figurează în cercetare. Chiar aşa, cine să mai aibă încredere în şcoală? Ce-i aia şi la ce foloseşte?

Singurele instituţii în care românii îşi păstrează neştirbită încrederea sunt cele care aduc desfătarea spiritual şi trupească şi care îl fac pe om să se simtă apărat, protejat şi în al nouălea cer.

Adică Berica şi Amanta.

Congresul UDMR: ce-au căutat Ponta şi Antonescu?

Credeţi că s-au dus pentru a explica foarte clar că persoanele care, timp de mai bine de un an au asigurat majoritatea necesară funcţionării celui mai mizerabil guvern al României postdecembriste nu pot colabora, în niciun fel, cu USL, şi cu atât mai mult, nu pot face parte dintr-un guvern USL, nici acum, nici în 2012, ci eventual, mult, mult mai târziu, după ce vor fi avut suficient timp să mediteze la prostiile politice pe care le-au făcut?

Credeţi că s-au dus pentru a explica necesitatea înnoirii politice a UDMR la toate nivelele, ca o precondiţie a colaborării dintre aceasta şi USL? Vă imaginaţi că au solicitat excluderea din toate structurile politice de conducere ale UDMR ale tuturor persoanelor care au votat Legile Austerităţii şi alte legi prin care oamenii au fost aduşi la sapă de lemn … inclusiv maghiarii?

Credeţi că s-au dus pentru a explica de ce actuala lege a educaţiei, adoptată (şi) la presiunea UDMR, nu este fezabilă şi va fi amendată sau abrogată de îndată ce USL va prelua frâiele guvernării? De ce, prin actual lege a educaţiei, se realizează, de fapt, o şi mai mare politizare, şi o şi mai mare domnie a arbitrariului şi lipsei de competenţă?

Chiar îi credeţi în stare pe Ponta şi Antonescu în stare de asemenea gesturi? Nu, pentru că, pentru aşa ceva îţi trebuie biluţe. Şi, nici Ponta, nici Antonescu, nu posedă aşa ceva. Ceea ce au ei îi poate face, probabil, să-şi dea cu pudră pe faţă, astfel încât să arate bine, şi să şi vorbească bine, pe la diverse antene. Dar, cam atât.

Din păcate, nici Ponta, nici Antonescu nu au anvergură de oameni politici adevăraţi. Ei nu au nimic în plus faţă de ceilalţi clovni de pe scena politică. Ei, ce-au făcut azi Ponta şi Antonescu? Au spus câteva glumiţe, s-au pipăit puţin cu nişte ude-şi-rele, şi cam atât. Şi, bineînţeles, au aruncat ocheade languroase către aceleaşi roş-alb-verzulii: „Fetelor, veniţi acum sau în 2012? Că, dacă vreţi să vă mai hârjoniţi cu pedelicii, să știm să vă ţinem aşternutul cald.” Atât, şi nimic mai mult. Nu am văzut un punct de vedere bărbătesc, clar şi coerent exprimat, nimic. Doar vorbe cu subînţelesuri şi chicoteli ...

Şi, oare, aceşti oameni să reprezinte adevărata „schimbare la faţă” a României în 2012? Mira-m-aş. Fiindcă, e drept, arată bine (cât arată), vorbesc bine, se mişcă bine şi, probabil, şi miros bine, dar sunt persoane care care au toate aceste calităţi, şi încă multe altele, la superlativ, şi costă mult mai ieftin. Şi-atunci, ce nevoie mai avem de-aceştia doi?

Părerea mea? Nicio nevoie. Pur şi simplu, niciuna. Şi cred că nici PSD, nici PNL n-ar avea nicio pagubă dacă ar renunţa la actualii lideri. Acum. Ca să nu fie nevoite să o facă în 2012.

Valiza de lemn

Nu ştiu cum se mai face acum armata, dar, „pe vremea mea” am avut o valiză de lemn, care ţinea loc şi de şifonier, şi de cămară, de tot. Şi toţi aveam la fel.

Ei, şi la valiza asta aveam un lacăt. Da, ştiu, e oribil, dar toţi aveam la fel. Din motive de securitate, fiindcă o simple încuietoare precum cea de la cutiile poştale nu era suficient de sigură.

Într-o zi, mi-am pierdut cheia de la lacăt. Am căutat-o pe ici, pe colo, nu am găsit-o. Am dat sfoară în ţară, am întrebat pe unul, pe altul, nimeni nu ştia nimic, nimeni nu văzuse nicio cheie. În fine, după ce am rezistat eroic vreo două-trei zile, timp în care nu m-am spălat pe dinţi şi nu mi-am schimbat chiloţii, am decis. Am găsit o bară metalică şi am folosit-o pe post de rangă. Am dat o dată sau de două ori, şi am spart lacătul. Apoi, am legat valiza cu o sârmă.

N-au trecut nici cinci minute de la toată întamplarea asta, că a venit un soldat pe care nu-l cunoşteam, din alt pluton. A întrebat: „tu eşti cel care a pierdut nişte chei?” „Da”, zic, „eu sunt.” „Astea sunt?” mă întreabă mai departe ...

Evident, acelea erau cheile. Dar, în acea clipă, nu-mi mai erau de niciun folos. Şi, la fel de evident, nu aveam pe cine să acuz. Cel care îmi adusese cheile era, de fapt, un binefăcător, eu fusesem dobitocul care le pierduse ... asta a fost.

* *
*

De atunci, povestea asta mă urmăreşte ca un blestem. Şi se tot repetă, în diferite forme. Ultima oară a fost ieri. De fapt, a fost vorba de un mail important, pe care nu l-am primit, deşi a fost trimis ?! Şi, bineînţeles, a fost vorba de un termen-limită, care a fost depăşit. Şi, bineînţeles, imediat după ce termenul-limită a fost depăşit, mailul a fost retrimis, şi de data asta a ajuns !?

O valiză de lemn cu câteva efecte militare şi nişte obiecte personale nu reprezintă cine ştie ce, dar, în acel moment, era singura mea avuţie. Alte obiecte nu posedam. Acum, acest mail pierdut (?!) nu înseamnă nimic din punct de vedere material. Doar din punct de vedere profesional ...

Un sfârşit minunat pentru o săptămână de tot căcatul. Au fost mai multe, dar asta a pus capac ... Mă simt mizerabil ...

P.S. Ieri seara, târziu, am primit un premiu ... mă rog, aşa se consideră. Mulţumesc, Matilda. Şi, mă iartă, te rog, dar nu am nici putere să a mă bucur.

luni, 21 februarie 2011

Istoria zilei (32)

Savielly (Xavier) Tartakower (Савелий Григорьевич Тартаковер) s-a născut în 22 decembrie 1887, în oraşul ucrainean Rostov pe Don, într-o familie de evrei de origine austriacă. A făcut studii de drept la Geneva şi Viena. În acest din urmă oraş a început să se intereseze de jocul de şah, frecventând numeroasele cafenele ale oraşului în care se practica acest joc. A reuşit, în scurt timp, să devină un jucător redutabil de şah.

În timpul primului război mondial, s-a înrolat în armata austro-ungară, ca ofiţer de stat-major. După război, s-a stabilit în Franţa, la Paris, primind şi cetăţenia franceză (pe lângă cea ucraineană şi austriacă). Dar, în 1918, dată cu declararea independenţei Poloniei, a acceptat şi cetăţenia acestei ţari, devenind şi ambasador onorific al al statului polonez.

Aflându-se în Franţa, a decis să devină jucător profesionist de şah. Dar, în acestă calitate, avea să reprezinte o singură dată Franţa la Olimpiada de Şah, in anii ’50, şi de şase ori Polonia, începând cu anii ’30.

Izbucnirea celui de-al doilea război mondial îl află în Argentina, de unde se reîntoarce în anul următor (1940) pentru a se alătura rezistenţei franceze conduse de du Gaulle.

Tartakower a fost unul din cei mai talentaţi jucători de şah din toate timpurile. Fără a ajunge niciodată campion mondial, a reuşit, totuşi, să strălucească, atat datorită combinaţiilor de pe tabla de şah, cât şi datorită panseurilor sale, foarte celebre în epocă si numite deseori „tartakowerisme”.

Pentru mulţi dintre contemporanii săi, Tartakower a fost un om destul de misterios, un boem, un spirit liber, un cetăţean al planetei. A făcut ceea ce a făcut din pasiune, şi a practicat un stil de joc fascinant, plin de idei strălucite.

Iată câteva „tartakowerisme”; la unele dintre ele ar merita să medităm:
Victoria morală nu există.

Nimeni nu a câştigat un joc (doar) apărându-se.

Întotdeauna e mai bine să sacrifici oamenii adversarului.

Greşelile sunt acolo, ele aşteaptă doar să fie făcute.

Câştigătorul jocului este cel care face penultima greşeală.

Pentru a evita pierderea unei piese, mulţi pierd jocul.

Orice greşeală are o parte corectă.

Tactician este cel care ştie ce să facă ori de câte ori e ceva de făcut, strateg e cel care ştie ce să facă atunci când nu mai e nimic de făcut.

Jocul de şah are trei faze: în cea dintâi speri că ai avantaj, în cea de-a doua crezi că eşti în avantaj, iar în cea de-a treia afli că ai pierdut.

În şah există o singură greşeală, şi anume supraestimarea adversarului. Orice altceva este sau ghinion, sau slăbiciune.

Un bob de bun-simţ poate valora mai mult decât o tonă de „combinaţii”.

Într-un atac este esenţial cine atacă.
Pentru cunoscători, iată o partidă jucată de nonconformistul Tartakower (remarcaţi deschiderea cu 1.b4) împotriva lui Richard Reti, un alt celebru jucător evreu, faţă de care Tartakower a nutrit o admiraţie profundă:
Tartakower - Reti, Wien, 1919: 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Ne7 5.f4 d5! 6.ed5 Bd6! 7.fe5 fe5 8.Qh5 Ng6 9.Nf3 Nd7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Rf4 12.d3 Nf6 13.Qg5 h6 14.Qg3! e4 15.Ne4 (15.de4 Ng4!!-+) 15...Ne4 (15...Re4 16.Qg6 Rg4 17.Bf6! Qf6 18.Qf6 gf6 19.Rae1 Bd7 20.Re4) 16.de4 Bg4 17.Qe1 Bf3 18.Rf3 Rf3 19.gf3 Qg5 20.Kh1 Qh5 21.Qf2 Rf8 22.Be2 Be5 23.Be5 (23.f4!? Rf4!! 24.Qf4 (24.Bh5 Rf2) 24...Qe2) 23...Qe5 24.Rg1 Nf4 25.Bf1 Rf6 26.Qa7 Rb6 27.d6! Qd6 28.Bc4 Kh7 29.Qb8 Ne6 30.Be6 Qe6 31.Qc7 Qf6 32.Rg7 Qg7 33.Qb6 1-0

duminică, 20 februarie 2011

Tehnici de propagandă, manipulare, dezinformare

Merită văzut:

E mai bine aşa?

Am citit şi eu ştirea asta: două sute de penelişti, nemultumiţi de alianţa cu PSD, au demisionat din partid şi s-au înscris în PDL. Am citit şi n-am priceput nimic. Fiindcă oamenii invocă motive doctrinare, ideologice. Fineţuri, adică. Aşadar, ei nu au făcut ceea ce au făcut fiindcă au fost şantajaţi, sau fiindcă au primit bani sau promisiuni, nu, ei au plecat din „conştiinţă”. Wow!

Am încercat să-i înţeleg pe aceşti oameni. Şi-am zis aşa: să zicem că sunt într-un tren, un autobuz, ceva, pe care scrie „PNL”. Acu’, când m-am urcat, cum, unde voiam să ajung, nu mai importă. Ideea e, că, la un moment dat, nişte unii din ăia din băncile alea mai de clasa I încep să mănânce seminţe. Dar ce, parcă numai ăia? Cam toţi fac asta, şi scuipă pe jos. Măi fraţilor, aveţi şi voi un pic de educaţie, şapte ani de-acasă, ce dracu’, aşa ceva nu se face, e pur şi simplu dezgustător, nu mai pot să suport, mi se-ntoarce stomacul pe dos! Ăia nu, nu şi nu. Continuă să clefăie la fel de impasibili. Da? Aşa deci? Ei, atunci, rămâneţi, voi nesimţiţilor, aici, că eu cobor. Şi mă dau jos. Unde e frumos, curat, îngrijit, nu vezi o hârtie, un chiştoc, ceva ... e plăcut. Nu?

Până aici e ok. Aşadar, dacă ăia, nemulţumiţii s-ar fi mulţumit doar să zică ce-au zis, şi să plece din PNL, era ok. Era super ok. Dar nu, ei au făcut mai mult. Mult mai mult. S-au înscris în PDL. Păi cum vine asta? Iacă, aşa vine:

E ca şi cum, după ce s-au văzut coborâţi din trenul ăla de needucaţi şi nesimţiţi, s-au urcat în altul, mai frumos, mai modern, mai utilat, mai portocaliu. Unul pe care scrie „PDL”. Şi în care toţi călătorii sunt educaţi, civilizaţi, spilcuiţi. N-ai găsi pe unul care să mănânce seminţe sau care să scuipe pe jos, nu! Aici, toţi fac altceva. Ce anume fac cei de la PDL?

Iată: nu mănâncă seminţe, mănâncă căcat. Şi nu scuipă pe jos, ci direct pe faţa ta, asta fac. Şi asta se cheamă că e mai bine?

Probabil că, pentru cei douăsute de dezertori, e mai bine. Da’ s-o lase mai jos cu ideologia şi doctrina. N-au ei faţă de aşa ceva. Ei s-au dus la PDL nu pentru că nu mai pot suporta seminţele, ci pentru că le place mai mult rahatul. Să fie sănătoşi!

sâmbătă, 19 februarie 2011

Istoria zilei (31)

Luigi Rodolfo Boccherini s-a născut în 19 februarie 1743, în orașul Lucca din Italia, într-o familie de muzicieni. Tatăl său era violonist și contrabasist. În 1757, în căutarea unui protector bogat, Boccherini şi tatăl său au mers la Viena,unde s-au angajat amândoi ca muzicieni la teatru. Apoi, în 1761, Boccherini a mers în Madrid, unde a fost angajat de Don Luis, fratele cel mic al regelui Charles al-III-lea. Printre patronii săi s-au numărat şi consulul francez Lucien Bonaparte şi regele Friedrich Wilhelm II al Prusiei.

Rămas fără contracte, Boccherini a sfârşit în sărăcie, în 28 mai 1805.

Boccherini a fost unul din cei mai mari violoncelişti ai lumii. A fost, de asemenea, un compozitor prolific, fiind autorul a numeroase compoziţii camerale: peste 100 de cvintete pentru două viori, violă și două violoncele, o duzină de cvintete de chitare, aproape 100 de cvartete de corzi și un număr de triouri de corzi și sonate, şi, de asemenea, 30 de simfonii și 12 concerte de violoncel.

Muzica sa este bogată, voluptuoasă, jucăuşă, galantă, cu influenţe folclorice din ţara sa de adopţie (Spania). Alături de instrumental său favorit, violoncelul, muzica lui Boccherini valorifică în egală măsură şi posibilităţile altor instrumente, între care chitara tradiţională, caracteristică Peninsulei Iberice.


* *
*

Şi tot în 19 februarie, dar 1876, s-a născut, la Hobița – Gorj, marele sculptor român Constantin Brâncuşi. Fiu al unei familii sărace şi numeroase, el fiind al şaselea copil, Constantin Brâncuşi reuşeşte să absolve, în 1898 Școala de Arte și Meserii din Craiova, după care vine în Bucureşti, inscriindu-se la Școala de Belle-Arte, pe care o absolvă în 1902.

În 1903 primește prima comandă a unui monument public, bustul generalului medic Carol Davila, care va fi instalat la Spitalul Militar din București, reprezintând singurul monument public al lui Brâncuși din București.

În 1904 pleacă la studii la München, dar după scurt timp, se răzgândeşte şi pleacă la Paris. Aici susţine, în 1905, concursul de admitere la prestigioasa École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Lucrează în atelierul lui Antonin Mercié până în 1906, şi refuză să lucreze ca practician în atelierul mult mai cunoscutului Auguste Rodin, rostind celebra formulă: „Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres" – nimic nu creşte în umbra marilor copaci.


(Pasăre în spaţiu)

În 1907 închiriază un atelier în Rue de Montparnasse și intră în contact cu avantgarda artistică pariziană, împrietenindu-se cu Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Amedeo Modigliani, Marcel Duchamp.

În 1909 revine pentru scurt timp în România și participă la „Expoziția oficială de pictură, sculptură și arhitectură". Juriul, prezidat de Spiru Haret acordă premiul II ex aequo lui Brâncuși, Paciurea, Steriadi, Petrașcu şi Theodorescu-Sion.


(Rugăciune)

Până în 1914, participă cu regularitate la expoziții colective din Paris și București, inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza adormită, Domnișoara Pogany.

În 1914, Brâncuși deschide, cu un mare suces, prima expoziție în Statele Unite ale Americii la Photo Secession Gallery din New York City.

Până în 1940, Brâncuși traversează perioada celei mai intense creaţii. Din această periioadă datează cele mai de seamă opera din ciclul Pasărea în văzduh, ciclul Ovoidului precum și sculpturile în lemn. Participă la importante expoziții colective de sculptură din Statele Unite ale Americii, Franța, Elveția, Olanda, Anglia.

În 1926, la Wildenstein Galleries, din New York, deschide cea de-a doua expoziție personală a sa pe pământ american.

După moartea sa (16 martie 1957, Paris), operele sale revin, prin testament, statului român, dar statul communist din acea perioadă le refuză, astfel că, în cele din urmă, cea mai mare parte a lor ajung în custodia Centrului Pompidou, din cadrul Muzeului Naţional de Artă Modernă din Paris.

vineri, 18 februarie 2011

Irlanda nu e în Schengen, că nu vrea. Noi vrem, dar nu suntem primiţi. Din cauza justiţiei

Astăzi, la Ploieşti, capii PDL s-au întrecut în tirade sforăitoare. Au vorbit despre modul cum au învins criza, despre cum au mărit salariile şi despre multe alte aberaţii. Într-un cuvânt, s-au pupat singuri în cur. Dar, eu nu am chef să scriu despre toate acestea.

Nici despre acuzaţiile lansate împotriva celor care „au distrus această ţară în ultimii douăzeci de ani”. Pentru că, altfel, aş putea ajunge la concluzia că Traian Băsescu e unul dintre aceştia – din câte guverne a făcut parte? – şi nu e bine. De fapt, nu vreau să scriu nimic despre şueta de la Ploieşti, sau ce dracu’ o fi fost. Nici măcar de idiotul care doarme cu poza Udrei sub pernă. Nu, azi vreau să scriu despre altceva, despre un lucru bun şi dătător de speranţe. Şi anume:

Într-un anumit caz, justiţia – e drept, nu cea din România, ci aceea din Irlanda - şi-a făcut datoria. A condamnat un criminal pedelist la închisoare pe viaţă. Nenorocitul şi-a omorât prietena. Aia nu l-a mai vrut, şi el a omorât-o. Este vorba de vicepreşedintele organizaţiei judeţene Hunedoara a PDL. Mă rog, fostul vice, fiindcă, după cum a declarat preşedintele, fusese exclus din partid. Nu, nu pentru crimă, ci pentru neplata cotizaţiei. În PDL nu-i problemă dacă ucizi, dar banu’ tre’ să-l dai.

Îmi este teamă că acest comportament poate fi contagios. Cred că sunt mulţi fruntaşi pedelişti în stare să ucidă pe cei care nu-i (mai) vor.

Dar, sper să existe şi „ac de cojoc”. Justiţia irlandeză ne-a dat un exemplu: ne-a arătat cum trebuie procedat cu pedeleprele. După faptă şi răsplată.

Apropo: ce-ar trebui, oare, să facem, cu şcolile alea în care s-au investit atâtea milioane şi au fost închise de Funeriu? Acum stau şi se degradează. Dar cu spitalele închise de Attila, cel care şi-a făcut din nume un renume? Nu credeţi că ar fi foarte potrivite pentru nişte puşcării nou-nouţe? S-ar putea să fie nevoie.

joi, 17 februarie 2011

Sânge regal (o fantezie africană)

Prinţul Mwinyi era trist şi obosit. El şi tatăl său luptaseră eroic, dar fuseseră învinşi. El fusese făcut prizonier, şi de tatăl său nu mai ştia nimic. Poate fusese omorât sau făcut, şi el, prizonier, sau, poate scăpase cu fuga. De fapt, ce importanţă mai avea? Peste câteva ore, cu siguranţă, avea să fie mort. Dar, până atunci, avea să fie batjocorit şi torturat. Iar gândul ăsta îl înebunea.

Prinţului Mwinyi îi plăceau sângele şi suferinţa, dar nu ale lui. Încă de mic învăţase să se distreze omorând păsări şi animale mici. Tatăl său îi încurajase întotdeauna aceste porniri. Şi, deşi, la vânătoare, tânărul prinţ nu era bun de nimic, totuşi, cu câtă plăcere ştia să înfigă cuţitul direct în inima antilopei deja prinsă în laţ. Cu toate acestea, nimic nu îl înspăimânta mai mult decât propria suferinţă. Odată, la una dintre întrecerile atletice ale tribului, fusese trântit cu brutalitate de către un alt băiat, şi, în cădere, se lovi, sau, mai degrabă se tăie cu un cap de suliţă, care nu se ştie ce căuta acolo, iar acel cap de suliţă îi străpunse pielea într-un mod destul de urât, secţionându-i şi o arteră importantă. Nu, nu se întâmplase, practic, nimic important, doar o hemoragie mai mult spectaculoasă decât abundentă, care se şi opri după câteva minute. Dar, pentru Mwinyu, experienţa fu atât de traumatizantă, încât leşină. Chiar dacă, în urma nefericitei întâmplări, băiatul cu care se întrecuse Mwinyu, şi întreaga sa familie fuseseră batjocoriţi şi ucişi, tânărul prinţ rămase cu o teamă grozavă de sânge şi suferinţă. Nimic nu îl umilea şi dezorienta mai mult decât perspectiva suferinţei şi a chinului. Şi, fără îndoială, asta urma să i se întâmple, din clipă în clipă.

Doi sfetnici veniră să-l ia şi-l duseră în faţa judecăţii regelui Issa, duşmanul său, al tatălui său, şi al întreg tribului său. Cum va dori, oare, Issa, să-l batjocorească?
Tatăl tău e bine, l-am lăsat să scape cu fuga şi am informaţii că e deja acasă,
începu regele Issa. O flegmă groasă poposi pe obrazul său.

Pentru a realiza acest lucru, Mwinyi se concentrase intens, dar avusese şi noroc. Îşi dorise să-l scuipe pe Issa pe obraz, şi reuşise acest lucru.

În tribul său, a scuipa, fie şi un sclav, pe obraz, însemna a-i aduce cea mai mare injurie, iar acest lucru se cerea numaidecât pedepsit cu moartea. Mwinyi nu se îndoia că şi în tribul lui Issa lucrurile stau la fel, astfel că aştepta ca regele să-l ucidă numaidecât, fără a-l mai supune torturii şi batjocurii; asta şi urmărise Mwinyi, căruia îi era grozav de frică de durere şi suferinţă.

Calm, bătrânul rege Issa îşi şterse mizeria de pe obraz şi continuă la fel de calm:
Mwinyi, tatăl tău e rege, şi tu eşti fiu de rege, iar un rege sau un fiu de rege nu pot fi supuşi judecăţii obişnuite, precum ceilalţi oameni. Eşti liber şi poţi oricând pleca în ţara ta şi la tatăl tău. Vei primi un cal şi doisprezece războinici de-ai mei te vor însoţi pentru a ajunge în siguranţă în regatul tatălui tău. Dar, rugămintea mea este aceea de a nu pleca înainte de a asculta tot ce am de spus.

Mwinyi era complet dezorientat. „Înseamnă că nu voi fi omorât, şi nici torturat?” se întrebă el. Se hotărî să asculte cu atenţie tot ce avea de spus bătrânul rege Issa.
Trei mii de oameni de-ai mei, şi mai mult de cinci mii de războinici din ţara ta au muşcat astăzi ţărâna, şi sângele a curs în valuri. Şi toate acestea pentru ce? Nici noi nu am câştigat nimic, nici voi, doar durere, suferinţă, şi moarte. Noi nu am vrut şi nu vrem nimic din toate acestea, dar voi da. De ce vreţi voi toate astea?
Mwinyi nu schiţă niciun gest, iar Issa continuă:
Voi vreţi apele noastre, pădurile noastre, femeile noastre. Iar pe noi vreţi să ne ucideţi sau să ne transformaţi în sclavi. Dar asta nu se poate, fiindcă vom continua să luptăm până la unul pentru dreptul nostru de a exista şi de a fi liberi. Şi dacă veţi continua să veniţi peste noi, râuri de sânge vor curge din trupurile noastre şi ale voastre, deopotrivă. Nu vom accepta niciodată, dar niciodată, să fim sclavii voştri, e clar?
Mwinyi aşteptă. Coborând glasul, Issa spuse:
Şi, totuşi, există o cale prin care poporul tău poate avea apele noastre, pădurile noastre, femeile noastre, şi pe noi înşine, dar nu ca sclavi, ci ca prieteni şi ajutoare de nădejde, dar totul depinde de tine şi de tatăl său, înţelegi?
După o scurtă pauză, Issa continuă pe un ton scăzut:
Sunt bătrân şi braţul meu nu va mai putea mânui multă vreme armele grele. Am nevoie de un fiu, dar soarta nu mi-a hărăzit niciunul, înţelegi? Am nevoie de un fiu curajos, un războinic neînfricat, care să fie scutul şi pavăza acestui popor curajos. Duşmanii sunt numeroşi şi nu stau numai în junglă.
Apoi, coborând şi mai mult glasul, Issa rosti foarte clar:
În schimbul vieţii pe care tocmai ţi-am dăruit-o, sau, pur şi simplu, ca o favoare, doresc să îţi cer ceva. Vrei să ştii despre ce e vorba?
Mwinyi ştia prea bine ce urma să spună Issa, şi, totuşi, nu era prea sigur că a scăpat nu numai cu viaţă, dar şi de umilinţă şi tortură. Issa continuă pe un ton foarte ferm:
E timpul ca popoarele noastre să trăiască în pace şi prietenie, aceste războaie nu fac bine nimănui, poate doar duşmanilor noştri şi ai voştri. Vreau să las treburile domniei pe mâna unui tânăr curajos, inteligent şi puternic, şi, mai ales, drept şi înţelept. Aşa cum eşti tu. Va trebui să o iei de căsătorie pe fiica mea cea mare. În felul acesta vei deveni fiul meu şi moştenitorul tronului regatului meu. Şi, fiind şi întâiul născut al tatălui tău, după legile poporului tău, vei moşteni şi regatul tatălui tău şi vei putea, astfel, unifica aceste regate, devenind, astfel, conducătorul celui mai mare şi mai important popor din regiune. Nu, nu trebuie să-mi dai răspunsul acum. Vei merge şi vei vorbi cu tatăl tău şi cu sfetnicii poporului tău, apoi vei veni să-mi spui ce ai hotărât. Orice vei hotărî va fi bine. Vei veni ca un prieten, da, vei rămâne, sper, ca un fiu. Fiindcă, trebuie să ştii, dacă vei accepta propunerea mea, voi dori să stai aici, până după moartea mea. Cum tatăl tău are şi alţi fii, lui îi va fi mai usor să-şi aline dorul de tine. Acum hai la masă, fiule!
Issa şi Mwinyi rămaseră tăcuţi în timpul mesei, fiecare cu gândurile sale. Apoi, după masă, la care participase şi frumoasa Radhiya, fata cea mai mare a regelui Issa, prinţul Mwinyi îngenunche în faţa lui Issa şi spuse:
Mărite rege, niciodată nu voi putea răsplăti bunătatea, mărinimia şi înţelepciunea dumitale. Mi-ai dăruit viaţa, şi eu nu voi uita acest lucru niciodată. Mai mult decât atât, cu neînchipuită generozitate, mi-ai oferit mâna frumoasei tale fiice şi tronul împărăţiei tale. Nevrednic sunt, o, rege al regilor, de aceste minunate daruri, dar inima mea le primeşte cu bucurie. Dă-mi voie, mărite rege, să te numesc „tată”, asemeni tatălui meu de sânge. Primesc, aşadar, tată, propunerea pe care mi-ai făcut-o, şi mă leg cu jurământ, aici, în faţa vitejilor tăi sfetnici, să te respect şi să nu-ţi ies din cuvânt niciodată, iar după moartea ta să conduc cu cinste şi onoare acest popor.
Regele Issa ascultă în tăcere cuvintele lui Mwinyi, dar nu păru foarte impresionat de ele. Ba chiar adăugă cu o oarecare asprime:
Băiete, în acest neam, părinţii au hotărât dintotdeauna, în numele copiilor lor, cu cine îşi vor împărţi aceştia zilele şi nopţile şi toată vieţuirea pe acest pământ. Ar trebui, probabil, să mă bucur că ai dat curs, atât de repede, solicitării mele, dar aş fi dorit aceste cuvinte din partea tatălui tău. Numai el ar trebui să decidă dacă şi cu cine ar urma să te căsătoreşti.
Dar, tată, în acest moment, eu nu mai aparţin tatălui meu, şi nici măcar mie însumi,
spuse, cu oarecare şiretenie, Mwinyi.
Tatăl meu, e vorba de tatăl meu biologic, fireşte, ar fi putut să mă protejeze, să nu mă arunce exact în vâltoarea luptei, fiindcă nu sunt decât un copil neînvăţat cu toate vicleşugurile luptei. Dar nu a făcut-o, şi atunci când războinicii măriei tale m-au înconjurat, a fugit ca să-şi salveze pielea, lăsându-mă în mainile lor. Nu ştiu, dacă, in aceste condiţii, se mai poate numi tatăl meu, şi, mai ales, dacă poate hotărî, în numele meu, cu cine şi când să-mi împart viaţa. Nici mie însumi nu-mi mai aparţin, deoarece, în momentul acela, când m-am trezit înconjurat, datoria mea ar fi fost să lupt până la capăt, nu să mă las prins. Dar, se vede treaba că zeii noştri au rânduit treburile altfel decât le-am socotit şi înfăptuit noi, oamenii, şi astfel, mărite rege, fără să pierzi nimic, ai dobândit un fiu şi un urmaş la tron, iar eu mi-am păstrat viaţa.
Oarecum neconvins, Issa răspunse:
Vorbeşti frumos, tinere. De vei şti să mânuieşti la fel de bine şi armele, precum mânuieşti cuvintele, atunci neamul meu va avea un rege mare.

Fără îndoială, fără îndoială,
răspunse Mwinyi, cu îndrăzneală.

*

Nunta tinerilor se făcu cu mare repeziciune şi cu mare pompă, dar fără prezenţa părinţilor lui Mwinyi. Informat asupra evenimentelor, tatăl acestuia fu, la început, deranjat că fiul său cel mare a decis de unul singur într-o chestiune atât de importantă, recunoscând, apoi, cu jumătate de gură, că, de fapt, şi el ar fi luat aceeaşi hotărâre, dar mult mai greu. Şi asta fiindcă era cunoscut ca un om foarte-foarte mândru, din cale-afară de mândru, şi ar fi fost, oarecum deranjat de generozitatea regelui Issa. Asta era firea lui, şi nu o putea schimba. De fapt, era foarte mulţumit în mândria sa. Din acest motiv, nici nu participă la nuntă, şi nici nu trimise vreun cadou. Se simţea umilit de Issa, şi nu se strădui să ascundă asta. În loc să vină la nuntă, trimise o scrisoare prin nişte soli. În scrisoare arăta că respectă hotărârea fiului său, dar că nu este încântat de aceasta, şi nici măcar de acord, acesta fiind şi motivul invocat pentru neparticiparea la eveniment. De asemenea, arăta că, atâta timp cât fiul său este „prizonier” în regatul lui Issa, el personal, şi războinicii săi nu vor mai întreprinde nicio acţiune ostilă asupra acestui regat. De asemenea, hotăra ca, după moartea sa, să fie urmat la tron , conform cutumelor, de fiul său cel mare, Mwinyi, dar numai dacă acesta va veni „liber şi pe picioarele sale” să-l preia, urmând ca apoi să fie obligat să locuiască în regat şi să nu se mai întoarcă în ţara lui Issa. În caz contrar, Mwinyi ar fi urmat să fie considerat „mort”, iar tronul să revină unuia din fraţii săi.

După nuntă, regele Issa dărui tinerilor căsătoriţi un conac mare, cinci sute de vite, două sute de sclavi, o căruţă de galbeni şi una de sare, şi alte daruri nepreţuite, care făceau din tânărul cuplu cei mai mari bogătaşi din trib, cu excepţia lui Issa însuşi.

La doar câteva luni de la căsătorie, un alt trib invadă teritoriul regatului lui Issa, şi acesta se văzu nevoit să riposteze. Luă comanda grosului armatei, iar lui Mwinyi îi dădu comanda unui grup de războinici de elită, şi cu mare experienţă. În cursul bătăliei, entuziast şi doritor, cumva, să se revanşeze faţă de Issa, Mwinyi dădu dovadă de un curaj şi o îndemânare nemaivăzute. Se aruncă singur în mijlocul duşmanilor, şi începu să taie la ei de parcă tăia lianele din pădure. „După mine, vitejii mei, fără frică” strigă el, plin de curaj, şi, însufleţiţi de acest îndemn, războinicii de sub comanda sa îl urmară fără să se gândească prea mult.

De pe un deal învecinat, Issa urmărea cu mare îngrijorare cursul bătăliei. Era mult mai experimentat decât Mwinyi şi ştia bine că acesta făcuse, practic, una din cele mai mari greşeli tactice pe care le poate face un comandant: se aruncase singur în faţa duşmanului. Şi, colac peste pupăză, fusese urmat de cei mai buni războinici de care dispunea ţara. Bătrânul rege Issa văzu negru în faţa ochilor.
Abandonaţi lupta pe flancuri! Salvaţi-mi fiul şi ofiţerii de elită! Acum asta e tot ceea ce mai contează!
Lăsate fără apărare, flancurile se prăbuşiră repede. Mii de oameni muşcară ţărâna şi îşi lăsară trupurile pradă vulturilor şi hienelor, dar Mwinyi, şi câţiva dintre ofiţerii de elită, fură salvaţi. Apoi, începu retragerea, o retragere ruşinoasă, lipsită de glorie, pe parcursul căreia armata lui Issa, sau ceea ce mai rămăsese din ea, fu în permanenţă hărţuită de invadatori. În cele din urmă, cu ajutorul unor negociatori abili, regele Issa reuşi să evite o bătălie decisivă pentru capitala regatului său şi să-i determine pe invadatori să se retragă, nu înainte de a trimite două mii de copii, băieţi şi fete, ca robi, şi de a face cadouri impresionante duşmanilor săi.

O lună întreagă zăcu apoi Mwinyi, poate din cauza frigurilor, poate din cauza rănilor, poate din cine ştie ce motive. Când nici vracii tribului nu mai credeau, băiatul se întremă şi merse la socrul său, căruia îi ceru iertare pentru ceea ce se întâmplase în bătălie.
Fii fără grijă, fiul meu, şi eu am fost aşa, dar vârsta m-a făcut mai înţelept. Şi tu te vei înţelepţi cu timpul. Am pierdut, e adevărat, mai multe mii de războinici, am dat ca robi, două mii de copii, am plătit scump, foarte scump, cu aur şi sânge, această pace, dar fiul meu este în viaţă, iar poporul meu are, în continuare, un viitor. Nu-ţi fă probleme, vei ajunge un mare oştean.
Pentru o vreme, lucrurile intrară într-o anumită normalitate, şi, în ţara lui Issa nu se întâmplă nimic deosebit. Apoi, la urechile regelui ajunseră zvonuri din ce în ce mai îngrijorătoare.

Află, astfel, că ginerele său îşi bate şi necinsteşte soţia, pe frumoasa Radhiya, fără nicio ruşine şi fără nicio oprelişte. Apoi, că Mwinyi îşi petrece, de fapt, cea mai mare parte a timpului, nu în conacul dăruit de rege, ci în cele mai sordide spelunci din oraş, şi în companii din cele mai dubioase. Că a vândut toţi robii şi toate vitele şi că e dator vândut. Că, deoarece e strâmtorat, va vinde, în curând, şi singurul lucru care îi mai rămăsese, conacul. Asta dacă nu o punem la socoteală şi pe Radhiya, despre care gurile rele spuneau că o închiriase, de câteva ori, unor negustori străini, în contul unor datorii neachitate. Aşa ceva nu se mai întâmplase vreodată în neamul regelui Issa, şi, de aceea, se înţelege, regele era din ce în ce mai îngrijorat şi mai supărat.
Într-o zi, câţiva negustori străini se prezentară, cu mare îndrăzneală, la regele Issa, cu nişte hârtii din care reieşea că prinţul Mwinyi le cedase conacul primit de la socrul său şi, in plus, le mai datorează două mii de galbeni. Ei cereau cei două mii de galbeni şi permisiunea de a vinde conacul.

Trist şi îngândurat, regele Issa le numără negustorilor, în schimbul hârtiilor prezentate de aceştia, patru mii de galbeni, din care două mii datoria şi două mii conacul, după cum pretinseră negustorii că ar valora. Apoi, trimise după Mwinyi.

Cu greu îl găsiră oamenii lui Issa, într-una din mahalalele sordide ale oraşului. Era într-o stare de plâns şi cu greu ar fi putut cineva recunoaşte în cerşetorul zdrenţăros din faţa regelui Issa pe moştenitorul tronului.
Aud că ai unele probleme financiare.
Mwinyi lăsă capul în jos şi nu spuse nimic. Regele continuă:
Oricine poate avea, la un moment dat, anumite probleme financiare, mai cu seamă în urma unor plasamente greşite. Asta-i viaţa. Dar trebuia să-mi spui, să te ajut ... doar de asta îmi spui „tată”.
Mwinyi se prăbuşi în genunchi în faţa lui Issa şi începu să se bată cu capul de pământ. Într-un târziu, reuşi să bâiguie:
Am ... am pierdut totul ... totul. Şi pe Radhiya am pierdut-o, am vândut-o, nu mai ştiu nimic de ea. Omoară-mă, mărite rege, omoară-mă, ca să nu o fac singur. Nu mai rezist, nu mai pot să mă suport.
Du-te acasă,
spuse regele, cu blândeţe.
Nu ... nu mai am casă, nu mai am nimic. Am pierdut şi casa, am pierdut tot ....
Du-te,
insistă Issa.
Ai casă, este casa ta, tocmai am răscumpărat-o. Radhiya te aşteaptă ... ai promis că o vei face fericită ... şi că vei fi un rege mare, bun şi drept. Ai promis, nu uita.
Dar ...

Niciun dar. Ştiu tot. Pe Radhiya am găsit-o şi am răscumpărat-o înante de a trimite după tine. E acasă ... şi te aşteptă. Te iubeşte. E fiica mea şi te iubeşte. Poartă-te frumos cu Radhiya ... te rog. O iubesc şi pe ea ... cum te iubesc şi pe tine, şi, ori de câte ori aud că unul din voi suferă, mă doare.
De data asta, pe lângă conac, prinţul primise de două ori mai mult decat prima dată, şi anume o mie de vite, patru sute de sclavi, şi aşa mai departe. Şi pentru un timp, fu iarăşi linişte în familia regelui Issa şi în toată ţara.

După un timp, începură iar să circule zvonuri urâte despre Mwinyi. Se vorbea că acesta se reîntorsese la vechii prieteni şi la vechile năravuri, continuând să piardă banii cu o iuţeală înspăimântătoare.

*

Într-o zi, regelui Issa îi fu anuţată vizita ginerelui său, prinţul Mwinyi. Curteanul care îi aduse vestea îl atenţionă că prinţul arată foarte rău şi insistă să fie de faţă la discuţia dintre regele Issa şi prinţul Mwinyi. Dar, regele Issa nici nu vru să audă.

Prinţul Mwinyi arăta, într-adevăr, îngrozitor. Faţa sa încetase să mai arate ca o faţă de om, iar în ochii săi licărea nebunia. Arăta mai rău ca un cerşetor. Spuse:
Am pierdut totul. Iarăşi.

Ştiu,
răspunse scurt regele Issa. O vreme, cei doi bărbaţi se mulţumiră doar să se privească în tăcere. Apoi, Mwinyi spuse:
Va trebui să mă ajuţi din nou.
Issa nu răspunse deloc. Privea în gol. Mwinyi începuse să-şi piardă răbdarea:
Spune, mă ajuţi sau nu?

Nu ... nu pot. Ţara e săracă, vistieria e goală. Nu pot ... nu mai pot. Şi, nici nu vreau!

Poftim? Nu vrei? Atunci, ascultă,
zbieră Mwinyi cu un ton şi o privire care nu lăsau loc niciunei îndoieli: era nebun. Frânt, parcă de oboseală, se lăsă să cadă pe o laviţă si continuă cu un glas stins şi fără expresie.
Ai fi putut să mă ucizi încă de atunci când eu şi tatăl meu ţi-am invadat ţara. Mă prinseseşi, eram prizonierul tău, aşa era normal şi corect. Şi eu, şi tatăl meu, şi oricare rege cât-de-cât normal îşi torturează şi îşi ucide toţi prizonierii, mai puţin cei care sunt trimişi special înapoi pentru a povesti ce au păţit colegii lor. Tu, însă, nu ai făcut asta asta. Ai preferat să îmi cruţi viaţa, si nu numai, m-ai însurat cu fiica ta şi mi-ai oferit o zestre consistentă, mult mai mult decât as putea face eu într-o viaţă de om.
A venit apoi bătălia aceea. Eram tânăr, entuziast şi plin de recunoştinţă. Mă gândeam să fac o figură frumoasă, să plătesc, într-un fel, pentru tot binele pe care mi-l făcuseşi. Speram, o rege, poate nu e chiar corect ceea ce spun, dar asta era ceea ce îmi doream, speram, o, rege, să fii în pericol de moarte, să cazi prizonier, şi eu să vin, să te salvez, ca să pot astfel, să-mi plătesc o parte, măcar o parte din datoria morală pe care simţeam că o am faţă de tine. Dar, s-a întâmplat să fie exact pe dos, cel în pericol de a muri am fost chiar eu şi tu, o, rege, ai fost cel care m-a salvat! Din nou! Mai bine mai fi lăsat prizonier! Mai bine i-ai fi lăsat pe aciea să mă ucidă! Ar fi fost mai bine pentru toţi. Da, da, cu siguranţă ar fi fost mai bine ...
Atunci când m-ai însurat, mi-ai făcut atâtea cadouri încât m-ai făcut cel mai bogat om din ţară, în afară de tine. Ce făcusem eu să merit aşa ceva? Pentru ce a trebuit să-mi dai toate alea?
Apoi, am pierdut totul. Am pierdut pentru că am vrut să câştig. Eram nevoit să câştig, pentru că îmi doream cu ardoare să pot să-ţi restitui.
Nimeni din neamul meu, cu excepţia cerşetorilor, nu are voie să primească nimic, dacă nu nu poate restitui înapoi îndoit. În neamul meu, nu există o umilinţă mai mare decât a primi ceva şi a nu da înapoi. De aceea, oamenii din poporul meu mai degrabă se lasă ucişi decât să fie siliţi ceva ce nu le aparţine şi ceea ce nu vor restitui niciodată.
Şi, da, rege, atunci când am pierdut totul, asta ar fi trebuit să faci, să mă ucizi. Nu meritam să mai trăiesc, îmi salvaseşi, deja, de două ori viaţa, fără ca eu să reuşesc să-ţi întorc nimic, şi risipisem toată averea pe care mi-o lăsaseşi. Ce rost mai avea, o rege, atunci, viaţa mea? Sau te-ai gândit, poate, că, dacă mă ierţi, me voi schimba? Că voi fi altul? Că voi începe să cheltui banii cu multă socoteală şi că voi face numai afaceri bănoase, de pe urma cărora mă voi îmbogăţi şi mai mult, şi voi putea să-ţi restitui, cu dobândă, tot ce-mi dăduseşi?
Pentru o clipă, Mwinyi se opri. Privi în pământ, apoi continuă cu glas pierdut:
O vreme, da, şi eu am crezut acelaşi lucru. O vreme, da, m-am ţinut departe de cei care mă aduseseră o dată la pierzanie, la foştii prieteni în compania cărora îmi irosisem toată averea. Dar, numai o vreme. Pentru că, vezi, o, rege, afacerile, banii, nu îi poţi face de unul singur, tu şi cu tine, trebuie să cunoşti oameni, să cumperi, să vinzi. A trebuit să ies din bârlog, altfel nu aş fi putut, în cel mai bun caz, decât să păstrez ceea ce mi-ai dat, necum să sporesc. Dar, odată ce am ieşit, am început iar să fac afaceri proaste, să pierd, iar şi iar, şi din ce în ce mai mult ....

Regii nu fac afaceri,
îl întrerupse Issa, aspru.
Şi ceea ce ţi-am dat nu era un împrumut. Era dreptul tău de viitor rege.

Da? Atunci, dă-mi din nou tot ce am pierdut,
insistă Mwinyi. Issa nu răspunse imediat. Îşi cântări o clipă ginerele în ochi, apoi spuse foarte hotărât:
Nu.

Sigur nu? E ultimul tău cuvânt?

Da, e ultimul meu cuvânt. Nu mai primeşti nimic.

Prea bine, dacă ăsta e ultimul tău cuvânt ...
Mwinyi se ridică şi se întoarse, ca pentru a pleca. Issa se ridică şi el, pentru a-l conduce. Deodată, Mwinyi se întoarse pe neaşteptate, scoase, de sub cămaşă, un cuţit cu o lamă destul de scurtă, dar bine ascuţită, şi cu o mişcare fulgerătoare, îşi înjunghie socrul exact în inimă. Sângele ţâşni ca din izvor, în timp ce regele Issa se prăbuşi mort. Dar, Mwinyi habar nu avea de asta, el lovea, lovea cu sete, cu o ură sălbatică, zeci şi zeci de lovituri, poate sute, bolborosind agitat:
Aşa, deci, nu-mi dai nimic ... nimic ... pentru că nu ai ... sau nu vrei ... da, da, nu vrei ... canalie bătrână ... la mine nu te gândeşti ... la suferinţa mea ... la faptul că eu am fost un om de onoare, un fiu de rege si viitor rege ... si tu m-ai făcut un cerşetor ... fiindcă numai cerşetorii nu-şi plătesc datoriiile .... la suferinţa mea, la gândurile mele ... că nu voi putea niciodată să te salvez de la moarte ... şi nu o dată ... de ce m-ai salvat şi a doua oară .... de ce ... şi de ce, dacă am pierdut toată averea, mi-ai mai dat alta ... ca să sufăr mai bine ... mereu şi mereu ... mori, mori, nenorocitule ... canalie.
Dincolo de uşă, hadâmbii de la curte auziseră tot, ştiuseră tot timpul ce se întâmplă, dar niciunul nu avusese curaj să intre, să intervină, să facă ceva. Şi, când Mwinyi apăru în faţa lor, cu cămaşa ruptă, plină de sânge, spunându-le:
Issa a murit, acum eu sunt regele vostru. Puneţi-mi masa.
niciunul din ei nu a fost câtuşi de puţin surprins.

*

În zilele care urmară, regele Mwinyi nu făcu altceva decât să se răzbune pe cei care, în opinia sa, îl deranjaseră. Zilnic, zeci de oameni erau ridicaţi din sânul famliilor lor şi ucişi în plină stradă, alţii chiar în casele lor. În toată ţara se instalase un aer de teroare şi nemulţumire. Chiar şi icioglanii de la curte începuseră să cârtească, înspăimântaţi şi dezgustaţi de comportamentul noului rege.

Cea mai grea lovitură o primi, însă, regele Mwinyi, de la propriul său tată, de la cel biologic. Acesta îi scrisese o lungă misivă plină de reproşuri, intre care cel mai mare era cel referitor la uciderea „prietenului şi binefăcătorului” rege Issa. Tatăl lui Mwinyi îi comunica şi faptul că, in urma acestui gest, nu îl mai consideră fiul său şi că va încredinţa tronul unuia din fraţii lui Mwinyi.

Aceasta era mai mult decât putea să îndure regele Mwinyi. Ordonă poporului ţării sale să se pregătească de război şi, în nici două săptămâni de la primirea scrisori, invadă teritoriul fostei sale ţări, cu scopul declarat de a împiedica uzurparea a ceea ce considera el că i se cuvine de drept.

Războiul nu fu nici scurt, nici uşor. Jumătate de om se hărţuiră cele două armate, mii şi mii de leşuri rămaseră pe câmpurile de bătălie, mii şi mii de femei rămaseră văduve, mii şi mii de copii îsi pierdură taţii. Dar, nimeni şi nimic nu părea a fi în stare să oprească nebunia războiului fratricid. Nici măcar molimile care începuseră să secere vieţi mai abitir ca armele de pe front.

Prea ocupaţi cu războiul lor, conducătorii celor două ţări nu acordară o prea mare atenţie marelui, puternicului si hulpavului vecin din apus, care se pregătea temeinic de război. Şi, intr-o zi, a venit sfârşitul. Vecinul a invadat, simultan, atât teritoriul ţării regelui Mwinyi, cât şi pe cel al ţării fraţilor săi. Slăbite şi demoralizate, cele două armate nu opuseră, practic, nicio rezistenţă. Şi astfel se face că Mwinyi şi fraţii săi au fost capturaţi şi tranformaţi în sclavi, la fel ca mulţi alţi locuitori din cele două ţări. Tatăl lui Mwinyi, prea bătrân pentru a mai lupta sau pentru a munci, fu batjocorit şi ucis în faţa fiilor şi slujitorilor săi.

Astăzi, puţini din cei care formează marele popor swahili îşi mai amintesc legendele începuturilor. Şi cu siguranţă, foarte puţini mai păstrează memoria marelui rege Mwinyi, cel care nu putea să primească nimic fără a se simţi imediat obligat să dea înapoi dublu.

Notă: povestea este pur imaginară, nefiind inspirată de nicio legendă a culturii swahili. În această limbă, Mwinyi şi Issa sunt nume masculine însemnând rege, stăpân, şef, conducător, respectiv zeu, Dumnezeu, Mesia, iar Radhiya este un nume feminin cu care se traduce prin frumoasă, plăcută, agreabilă.

Am dat-o-n bară

Un anume ... na, că nu ştiu cum să-i spun, m-a mustrat, printr-un scurt comentariu agramat, la acest post, că i-am spus individ.

Da, aşa i-am spus, dar fără nicio intenţie de a-l ofensa. Pentru că, dacă voiam să fac asta, aveam la dispoziţie o colecţie destul de impresionantă de epitete la care aş fi putut apela. Şi, mai ales, lipsite de echivoc.

Ca orice cuvânt viu, al unei limbi vii, cuvântul individ are mai multe nuanţe şi conotaţii. De exemplu, se poate folosi, la peiorativ, cu referire la o persoană necunoscută, sau dubioasă. Dar sensul de bază, originar, al cuvântului, este de ceva ce nu se mai poate divide, unitate, atom. Este cea mai mică unitate care păstrează toate caracteristicile de bază ale speciei, categoriei căreia îi aparţine.

Wikipedia precizează: Conceptul de individ se folosește în referire la oameni. În general, un individ este ceva care poate gândi și mai ales: un lucru cu conștiință.

Acum am înţeles, ştiu ce anume l-a deranjat pe domnul în cauză. Drept pentru care trebuie să îmi cer scuze:
Domnule niku_elecktriku, vă rog să mă scuzaţi că v-am considerat şi v-am numit individ. Numai o persoană care poate gândi şi care posedă conştiinţă poate fi numită astfel ... ceea ce, fără îndoială, nu e cazul dumneavoastră. Am greşit, vă rog să mă scuzaţi.

miercuri, 16 februarie 2011

Probleme serioase. De mediu

Mediul şi problemele de mediu, activitățile şi proiectele de mediu nu constituie chiar grija mea de căpătâi, dar asta nu înseamnă că sunt cu totul indiferent la asemenea chestiuni. Doar că sunt ignorant, extrem de ignorant. Sau, am fost până astăzi, fiindcă de azi nu mai sunt aşa. Iată de ce.

Până astăzi habar nu am avut ce înseamnă un proiect de mediu, în România. Dar, de azi, știu.

Până astăzi m-aş fi gândit că un proiect de mediu ar putea însemna, de exemplu, un ansamblu coerent de activităţi de decolmatare a unor cursuri de apă, îndiguiri, consolidări ale malurilor, regularizări, crearea de perdele forestiere, împăduriri şi reîmpăduriri etc., toate aceste activităti vizând eliminarea sau reducerea riscului de inundaţii într-un anumit areal; doar se ştie ce inundaţii grozave au fost în primăvară. Un astfel de proiect, gândeam eu, ar fi extrem de benefic, ar putea proteja viaţa şi agoniseala a mii şi mii de oameni etc. Ei bine, un proiect de mediu nu înseamnă aşa ceva. Şi chiar dacă ar însemna, nu sunt bani pentru toate fleacurile, pentru toate prostiile. Că dacă erau, nu mai erau tăiate lefurile şi nu ne mai împrumutam. Clar, da?

Păi, atunci aş fi zis că un proiect de mediu ar putea viza construcţia unor deponee de gunoi modern, ecologice, care să permit distrugerea şi reciclarea deşeurilor, cu costuri reduse şi cu un minim de poluare. Aşa ceva ar înlătura acele deponee ad-hoc, existente la intrările-ieşirile din oraşe, unde fel de fel de deşeuri sunt depozitate fără nicio noimă şi fără niciun respect, degradând, poluând, urâţind mediul înconjurător. Ei, aş, cine are bani de aruncat pe astfel de mofturi?

Atunci … nu ştiu, m-aş fi gândit, poate la producerea energiei „curate” prin hidrocentrale, central solare sau eoliene, la staţii de epurare, la reciclarea diferitelor deşeuri, la producerea de biocombustibili, la protejarea speciilor rare şi valoroase de plante şi animale, la multe-multe alte lucruri. Toate mi s-ar fi părut activităţi şi proiecte importante de mediu.

Dar nu, în România mediul înseamnă cu totul altceva. Înseamnă construirea de parcuri de joacă pentru copii, în sate unde nu (prea mai) există copii. Şi nu orice parcuri, ci unele foarte serioase şi foarte costisitoare, în care un simplu coş de gunoi este 500 de lei (sau 5 milioane de lei vechi), iar o simplă bancă de lemn, 1000 de lei. Cu totul, vreo 50 de milioane de euro!

Să fiu sincer, şi dacă m-ar fi tăiat cineva, tot nu mi-aş fi dat seama, până astăzi, că un astfel de parc are legătură cu mediul. Fiindcă – nu-i aşa? – nu e vorba decât de nişte fierotenii şi nişte plastic aşezate într-un loc, ajută asta mediul cu ceva? Eu nu ştiu, dar Agenţia de Mediu ştie, şi tocmai de asta derulează astfel de proiecte.

În Vânătorii Mici, parcul a costat un milion de lei. Noi. E bine când copiii din comună se pot juca într-un astfel de parc. Ştiţi ce înseamnă un million de lei? Înseamnă salariul unui dascăl pe o mie de luni, sau pe optzeci de ani. Sau, salariile a opzeci de profesori, pe un an de zile. Oare câţi profesori va fi având şcoala din Vânătorii Mici? Sau, poate că nici n-o mai fi existând şcoală, poate că a desfiinţat-o Funeriu.

Şi mai stiţi ce înseamnă un million de lei? Înseamnă câteva sute de mii ajunse unde trebuie. În buzunarul cui trebuie. Fiindcă n-o să fiu niciodată convins că două scânduri paralele valorează fix o mie de lei dacă le numim bancă. Nu, nu pot să cred. Dumneavoastră credeţi?

Astea-s vremurile …

marți, 15 februarie 2011

Urmăriţi! Prindeţi! Arestaţi!

A pritocit o lege a educaţiei după chipul şi asemănarea sa: şchioapă, surdă şi cretină. A încercat s-o impună prin şmecherie şi mârlănie. Nu i-a mers. Curtea Constituţională nu a fost de acord. A încercat şi a doua oară. Nici atunci nu i-a mers. Abia la a treia încercare a reuşit. Supusă unor presiuni politice îngrozitoare, Curtea Constituţională, a cărei componenţă fusese, în prealabil, „actualizată” într-un mod convenabil, a cedat. A dat verdictul: legea este constituţională. Nu însă şi aplicabilă!

Aşadar, pentru ce s-a chinuit gibonul ăsta? Pentru a emite (băsi) un căcat de lege care nu se poate aplica! Incredibil!

Pe de o parte nu se poate aplica fiindcă nu are norme metodologice. Stiţi ce-a făcut individul? A pasat sarcina elaborării legislaţiei secundare în cârca inspectorilor, directorilor şi profesorilor. Evident, a unor profesori, de o anumită culoare … findcă directorii şi inspectorii sunt toţi coloraţi „corespunzător”. Eu nu cred că nu putea să scrie această legislaţie cu ajutorul personalului din minister, dar nu a făcut-o … ştiţi de ce? Fiindcă „scriitorii” ăştia de legi sunt, cu toţii, atât de obedienţi şi de ţucălari încât, din dorinţa de „a da bine”, vor comite nişte texte cum nici Funeriu nu ar fi putut scrie. Dar, apoi, acesta se va putea disculpa: voi, profesorii, aţi elaborat normele metodologice. Care voi?

Dar, asta ar mai fi cum ar mai fi. Nu e, însă, vorba, doar de atât. Legea nu se poate aplica şi din motivul că e absurdă şi contradictorie, dau face referire la entităţi care nu există.

Un exemplu: directorii de şcoli ar trebui selectaţi exclusiv dintre membrii corpului naţional de experţi. Ori, acest corp nu există! Acesta e un exemplu, dar legea abundă în astfel de prostii.

Eu cred că, de vină e tot Curtea Constituţională. Oare trebuia să-i spună mangafalei că legea e constituţională, dar nu şi aplicabilă?

*

Cum credeţi că a procedat, în acest caz, sinistrul? A băsit un ordin pidosnic prin care anulează cele mai importante prevederi ale legii educaţiei. Sau mai corect spus, amână aplicarea lor până prin 2012-2015, când, mai mult ca sigur, guvernul va avea o cu totul altă compoziţie şi orientare şi legea lui Funeriu va fi aruncată la gunoi cu tot cu autorul ei.

Şi, ca să nu-i supere prea tare pe amicii Andronescu si Marga, intr-un acces de mărinimie, Funeriu le dă voie să cumuleze funcţia de rector cu cea politică. Da’ ce credeaţi?

Acu’ spuneţi: tot vă mai îndoiţi că e idiot?

Update: Aceasta este esenţa legii educaţiei.

joi, 10 februarie 2011

Despre educaţie (5): Cum văd alţii problema?

Când trei din patru elevi care trec printr-un sistem naţional de educaţie sunt analfabeţi ştiinţific, e cazul să ne întrebăm dacă acel sistem are vreo raţiune de a exista. Este, din păcate, cazul sistemului naţional de educaţie românesc.

Un analfabet ştiinţific nu este, pur şi simplu, un om care nu ştie, de exemplu, că Norvegia este monarhie şi nu face parte din UE. Un analfabet ştiinţific este, în primul rând, un om care nu are nici capacitatea, nici determinarea de a învăţa ceva. Fie că nu a avut această capacitate niciodată, fie că a pierdut-o „pe drum”.

Există oameni care se nasc fără anumite capacităţi: fără văz sau fără auz. Sunt oameni care se nasc fără capacitatea de a învăţa. Este vorba de idioţii congenitali, dar numărul lor este, practic, atât de mic, încât poate fi neglijat. Şi oricum, niciun astfel de idiot congenital nu a frecventat vreodată vreo şcoală. Iar noi vorbim doar de ceea ce face, sau, mai degrabă, nu face, sistemul educaţional. Şcoala.

Toţi cei care ajung să frecventeze o şcoală sunt indivizi normali, din punct de vedere al capacităţii de a învăţa. Niciunul din ei nu este, în momentul în care păşeşte, pentru prima dată pragul şcolii, lipsit în totalitate de această capacitate. Iar faptul că, după trecerea unor ani, această capacitate este mult diminuată, sau dispare cu totul, spune ceva. Spune că şcoala nu numai că nu a făcut nimic bun acelui copil, dar i-a făcut şi foarte mult rău.

Spre deosebire de simţurile biologice menţionate: văzul, auzul etc., simţuri precum cel moral, etic, artistic etc., nu sunt înăscute, ele se educă. Există doar nişte predispoziţii, dar asta-i cu totul altceva.

Paradoxal, poate, problema celor 75% dintre elevi care habar nu au de nimic, nu este câtuşi de puţin importantă. Fiindcă e foarte simplu: nu ştiu cutare sau cutare lucru astăzi, nu e nicio problemă, învăţ, şi mâine ştiu. Oricum, societatea în continuă schimbare mă bombardează cu tot felul de informaţii noi, cărora trebuie să le fac faţă. Trebuie să învăţ în permanenţă. Dar nu, aceşti copii, tineri, si-au pierdut dorinţa şi capacitatea de a mai învăţa ceva. Sunt opaci, nu îi mai interesează nimic, în afară de „lumea lor”, o lume care, adesea, are foarte puţine conexiuni cu ceea ce înseamnă, cu adevărat viaţa. Un univers închis, în care, nu de puţine ori, sunt folosite cele mai moderne gadgeturi de telecomunicare. Fără niciun folos, însă.

Încet-încet, ajungem la esenţa problemei unui mare număr de copii şi tineri. Aşadar:

1. Habar nu au de nimic, sunt în afara sferei cunoaşterii, dar asta nu e o problemă chiar aşa de importantă, fiindcă, teoretic, dar numai teoretic, pot învăţa.
2. De fapt, nu pot învăţa, şi asta este, deja, o mare problemă. Nu ştiu să înveţe pentru că nu au fost învăţaţi să înveţe, dimpotrivă, poate că tendinţa firească de învăţare le-a fost reprimată! Da, si asta este posibil, plus faptul că nu au văzut pe nimeni învăţând. Sunt şcoli unde activităţile reale de învăţare sunt interzise!
3. În aceste condiţii, e oare, de mirare, că simţul lor moral, etic, artistic este zero? Ne mai mirăm de nivelul ridicat al violenţei în şi pe lângă şcoli? Păi, dacă vrem să reducem violenţa, trebuie să creăm indivizi morali, cu simţ al responsabilităţii ridicat, capabile de autodisciplină, etc., nu programe antiviolenţă. Care programe constau, de fapt, în realizarea unor panouri care nu interesează pe nimeni.

Eu consider că, de fapt, aceasta este problema fundamentală a societăţii româneşti. Faptul că nimic nu merge bine în această societate – sau, mă înşel eu, merge ceva bine? – se datorează oamenilor. Oamenilor care formează acest popor. Toate problemele României au legătură directă, sau indirectă, cu educaţia pe care o au, sau nu, oamenii.

Dintre toate definiţiile educaţiei, mie îmi place cel mai mult aceasta: educaţia este ceea ce te face să trăieşti mai bine, în condiţii similare. Şi am verificat această definiţie de nenumărate ori! Educaţia financiară, de exemplu: un om educat îşi va cheltui cu înţelepciune banii, în timp ce unul cu o educaţie precară se va lansa în tot felul de speculaţii hazardate, sau, pur si simplu, îi vor risipi. Asta ca să nu vorbesc de faptul că, de fapt, viaţa unui om cu simţ moral şi artistic foarte dezvoltate e întotdeauna mai plină, mai bogată, mai împlinită.

Şi ce e de făcut?

Există, poate, un blestem al nostru, al românilor, acela că încercăm întotdeauna să reinventăm mereu, totul. Şi ne mândrim, apoi, că am desoperit apa caldă! Asta după ce alţii o folosesc de sute de ani. Când eşti în vârf, da, trebuie să inovezi în permanenţă pentru a rămâne acolo, dar când eşti jos, jos de tot, aşa cum suntem noi, trebuie doar să copiezi ceea ce fac cei mai buni. Şi, ce fac cei mai buni? Dar, mai întâi, cine sunt cei mai buni?

Aici lucrurile sunt discutabile. Există opinii şi opinii. Există argumente şi argumente. Despre asta doresc să vorbesc în continuare. Dar, până atunci, vă recomand câteva articole:

Primul se numeşte Modelul educaţional care naşte genii. Este vorba despre sistemul educaţional chinezesc. Ţară care, întâmplător sau nu, înregistrează de ani buni ritmuri anuale de creştere economică foarte ridicate, deşi, din punct de vedere economic, e încă mult urma Occidentului. Articolul are la bază postul: De ce mamele chineze sunt superioare, semnată de Amy Chua.

De pe blogul unei profesoare chinezoaice din America, Betty Ming Liu, am cules câteva reacţii dure la adresa articolului lui Amy Chua: Părinţii ca Amy Chua sunt motivul pentru care americanii de origine chineză, ca mine, sunt bolnavi (in therapy) şi Uită de Amy Chua.

Sistemul educaţional chinezesc este foarte bun, dar extrem de dur. Poate că nouă ni s-ar potrivi o variantă mai „soft”. Există şi aşa ceva. Dar, despre asta, altă dată.

Da’ oare dom’ Vlaston ştie?

Citiţi şi vă minunaţi:
PDL s-a născut, a trăit şi trăieşte în păcatul originar: dai banu’ la partid, primeşti apoi contracte şi funcţii publice. „Ai noştri”, lipitori de afişe sau nu, trebuie să beneficieze de faptul ca am ajuns la putere. Asta-i logica strâmbă a jocului politic dâmboviţean.
...
(...) USL va câştiga en fanfare. Iar din cele 18 procente pe care se laudă PDL ca le are se va alege praful.
...
PDL se află pe muchie de cuţit. Doar un miracol îl poate salva de la prăbuşirea finala. De la autodevorare.
...
PDL este în corzi. Zilele acestea s-au întâmplat evenimente care aruncă o lumină nefastă asupra unei zone în care PDL susţinea că este mult deasupra celorlalte partide: lupta anticorupţie.

In privinţa acţiunilor din vămile româneşti, PDL trebuie să explice cum de a asistat pasiv la toate informaţiile care veneau din această zona de maximă evaziune fiscală, cand şefii vămilor, de la nivele medii până la cel mai înalt erau numiţi de PDL. Cu atât mai mult cu cât ministrul de finanţe Sebastian Vlădescu, declara într-un document intern, în iulie 2010:

„Se constată acordarea preferenţială a unor stimulente, conditionată de returnarea unei parţi a acestora către conducerea instituţiilor şi distribuirea lor ulterioară în sistem piramidal.”
...
Au ajuns banii, proveniţi din aceste adevărate fabrici de bani ilegali, la înalte persoane din partid, guvern sau direct în pusculiţa de partid, pentru viitoarele campanii electorale?
...
A doua mare problemă, cât casa, este zidul făcut in jurul deputatului Dan Păsat, pentru ca acesta sa nu fie, eventual, arestat de DNA.

Cine este autorul acestor rânduri (pe care mi-am permis să le modific, în sensul că le-am adăugat diacritice – nu suport persoanele care mutilează limba română, scriind fără diacritice)?

La prima vedere, am putea crede că e un USLaş devotat, un duşman şi un critic acerb al regimului Băsescu-Boc. Ei bine, nu e aşa, e vorba de una din cele mai dezgustătoare vuvuzele portocalii, şi anume Ştefan Vlaston.

Eu am susţinut de mult că PDL va crăpa cât de curând. (Partidul Democrat Liberal a ajuns la apogeul dezvoltării sale. De aici încolo, tot ceea ce îl aşteaptă este bătrâneţea, o bătrâneţe chinuită, mizerabilă, cu accente de demenţă senilă). Era, de altfel, absolut evident pentru orice observator cât de cât atent la scena politică, si nu îmi fac niciun merit că am prezis asta. Acum, însă, la această concluzie au ajuns şi capii acestui imens grup infracţional numit PDL, care au luat şi o decizie „strategică”, si anume desfiinţarea PDL, în cel mai scurt timp posibil şi cu cea mai mare mediatizare posibilă, urmând ca din aceste „chinuri” ale distrugerii şi prefacerii, să se întrupeze un „nou” partid, cu oameni „noi”, lipsiţi de „păcate”, care să ducă mai departe stindardul luptei anticorupţie, cu ajutorul căruia a ajuns PDL în fruntea bucatelor.

De unde ştiu? Nu ştiu, observ doar. Şi presupun. Mă uit, de exemplu, la scandalul vămilor. E clar că nu e vorba decât de o răfuială în interiorul acestei imense structuri mafiote numite PDL. Altfel, ancheta şi pedepsele ar trebui să continue mult-mult mai sus. Şi nu cred că se va întâmpla acest lucru.

Conform acestui plan, oameni „nepătaţi”, gen acest Ştefan Baston Vlaston, Monica Macovei, şi alţii ca ei, se vor manifesta din ce în ce mai isteric, vor sări la „beregata” partidului, vor denunţa corupţia care domneşte în el, vor acumula un mare capital de simpatie şi, în final, vor purcede la înfiinţarea „Albei ca Zăpada”.

(Uitaţi, de exemplu, ce scrie acest individ: „Dacă nu Monica, atunci când? Dacă nu acum, atunci cine?”. Pare o glumă (proastă), dar nu e.)

Ok, am închis paranteza.

Nu ştiu dacă există o strategie clară de desfiinţare a PDL. Probabil că există un număr oarecare de „intangibili” care nu pot fi atacaţi decât, eventual, pentru a atrage atenţia asupra „purităţii” lor, în raport cu „corupţii” care trebuie trecuţi în stand-by. Cred, aşadar, în existenţa a două liste, una a „curaţilor”, şi cealaltă a „corupţilor”.

Pe care dintre ele se află numele lui Funeriu?

La o primă vedere, aş zice că pe aceea a curaţilor. Trebuie să îndeplineşti anumite condiţii ca să poţi figura pe această listă. Una din ele ar fi aceea a vechimii în partid, fiindcă dacă eşti prea vechi, se cheamă că ai mai avut ocazia să lupţi cu balaurul corupţiei, şi ai dat chix, deci, nu prea eşti eligibil pentru noua cruciadă. Dar, Funeriu nu e prea vechi în partid. În plus, beneficiază şi de aura asta de „om de ştiinţă” cu priză la prostimea neşcolarizată ... mă rog.

(Tot mi-am propus să scriu despre această „calitate” a lui Funeriu, de „om de ştiinţă”, şi nu am apucat. Foarte-foarte pe scurt: oamenii de ştiinţă scriu cărţi, nu legi idioate, cum este LEN. Apoi, oamenii de ştiinţă sunt creatori, nu distrugători, nu închid şcoli, nu concediază profesori şi răscolesc căcatul numai în scopuri strict ştiinţifice. Şi, oamenii de ştiinţă „adevăraţi” lucrează pe salarii „adevărate”, mult mai mari decât cel al ministrului educaţiei din România. Ceea ce face Funeriu e muncă de conţopist idiot, nu de om de ştiinţă. Poate asta să fie şi explicaţia pentru care domnul Funeriu refuză, pur şi simplu, să-şi echivaleze studiile făcute în străinătate: pentru a desfiinţa o şcoală nu e nevoie de mai mult de 11 clase. Funeriu nu e, în niciun caz, un „om de ştiinţă”, e doar un IDIOT JALNIC.)

Dar, surpriză ... se poate să nu fie aşa. Fiindcă, iată ce scrie această ordonanţă slinoasă numită Pampon Vlaston:
Este totuşi ciudat ca un OM să reglementeze „peste” o lege organică. În plus, pluteşte în aer întrebarea cum de n-a fost în stare aparatul ministerial de sute de persoane să elaboreze într-o luna cele mai importante metodologii care se aplică încă de la început. Să fie vorba de un sabotaj la adresa ministrului Funeriu?

Acu’, sincer, nu îmi dau seama dacă îl critică sau îl „tămâiază”, fiindcă nu e chiar aşa ... dur, ci, mai degrabă, „patetic”.

Da’ câteva cuvinte tot aş vrea să spun.

În primul rând, nu e deloc „ciudat”, e chiar „normal” pentru funcţionar PDList să lucreze „peste” lege. Ce lege, dom’le, care lege? Păi nu tot Funeriu a făcut-o? Şi organică ... da, chiar „ecologică”. Ce, nu a fost „obţinută” prin „asomare”. E clar, e pe acquisul comunitar, e beton, ce mai.

Mie nu mi se pare nimic ciudat în lucrarea „peste lege” a domnului Funeriu. Dar, mi se pare că e ILEGAL ... în măsura în care acest cuvânt mai are vreo semnificaţie, acum, aici.

Şi, apoi, cum de n-a fost în stare aparatul ministerial să facă ... nu-ştiu-ce? Ce să facă, domnule Vlaston? Ce a făcut, până acum, acest „aparat ministerial”? Concret, a făcut ceva până acum? Da’ aparatul ăsta e acolo ca să facă ceva, sau pentru că nişte oameni trebuie să aibă nişte slujbe?

Iar chestia cu sabotajul ... s-o lăsăm baltă. Am văzut-o eu pe tanti Badea cum se străduia să-i sufle lecţia onranjgutanului retardat, iar ăla, nu, şi nu, şi nu.

Nu, nimeni nu vrea să-l saboteze pe Funeriu. Pur şi simplu, omul nu poate, ce-i atâta de greu de înţeles? Nu poate. Nu-i făcut să fie ministru, doar e „om de stiinţă”, nu? Asta e.

Şi-acu’ stau şi mă întreb: ce-o fi vrut, oare, să ne spună dom’ Vlaston despre Funeriu? De bine sau de rău? Da’ oare dom’ Vlaston ştie? Aceasta-i întrebarea.

Ce vrăji a mai făcut Alin Popoviciu

Alin Popoviciu este unul din cei mai cunoscuţi deputaţi din Parlamentul României. Şi asta nu pentru că este deputatul colegiului meu (?!), ci pentru că este prezent aproape zilnic, câteodată şi în mai multe reprize, în diverse emisiuni de televiziune, unde, îmbinând profesionist comicul de situaţie cu penibilul ordinar, reuşeşte să se dea în stambă cum nu ar putea să o facă nimeni altul.

Fiind autor al celebrei legi a vrăjitoarelor, Alin Popoviciu binemerită, după pererea mea, titlul onorific de „Tată al vrăjitoarelor”. Dar, Alin Popoviciu demonstrează nu doar că e autorul unei astfel de legi, ci că este el însuşi vrăjitor. Mai precis, Alin Popoviciu a făcut o demonstraţie practică de bilocaţie. Concret, aflându-se în Germania, el s-a aflat simultan şi la şedinţa Camerei Deputaţilor în care s-a dezbătut soarta deputatului Păsat. E drept că nu l-a văzut nimeni, dar, din tabelele de vot electronic rezultă că a votat de nu mai puţin de şase ori!

Cum a fost posibil?

Păi, cică s-a testat, de fapt, sistemul ăla de vot care urmează să fie implementat pentru parlamentarele din 2012, votul prin corespondenţă. Adicătelea, să poţi vota de oriunde te-ai afla pe această mică planetă, fără să mai fii nevoit să parcurgi nu ştiu ce distanţă până la prima secţie. Numai că domnul Popoviciu a fost contactat şi a declarat că habar nu are despre ce e vorba, că, în ziua respectivă s-a aflat în Germania în chestiuni personale şi că NU a votat. N-a votat ... s-o creadă el, fiindcă, altfel, apare foarte clar că a votat!

Mister? Nu, nici vorbă. Aplicaţia de care vorbesc e foarte deşteaptă. E atât de deşteaptă încât ştie cam cum aţi fi votat, dacă ar fi fost s-o faceţi, şi votează în locul dumneavoastră! Nu, nu votează cum aţi fi făcut-o dumneavostră înşivă, ci cum este programată să o facă ... de fapt, ăsta-i tot chichirezul.

Doamna Anastase ne-a oferit un model practic de fraudare a votului, acum, domnul Popoviciu, altul. Toate aceste sunt mici „repetiţii”. Sau simulări, cum vreţi. Staţi să vedeţi ce-o fi în 2012!

duminică, 6 februarie 2011

Râde iarăşi primăvara

Când, în toamna lui 2009, opoziţia a reuşit să-l demită pe Emil Boc, mulţi vor fi crezut că l-au prins pe Dumnezeu de picior. Socotelile erau simple: peste câteva zile sau săptămâni, Traian Băsescu urma să fie debarcat de la Cotroceni, de către unul din cei doi reprezentanţi ai opoziţiei, şi, odată cu el ar fi dispărut toate fufele şi toţi slugoii portocalii.

Şansele ca acest plan să eşueze erau nule, dar Geoană a făcut, după cum se ştie, ca imposibilul să devină posibil, şi a pierdut prezidenţialele. Da, dar chiar şi în această situaţie, opoziţia avea un plan B: având o clară majoritate parlamentară, putea să-şi impună premierul. Numai că nici aici treburile nu au prea mers, deoarece proaspăt reconfirmatul preşedinte le-a spus celor din opoziţie că, de fapt, partidul care are majoritatea în parlament este PDL, şi, deci el trebuie să dea primul-ministru.

Cum, s-au întrebat cei din opoziţie, PSD + PNL nu înseamnă mult, mult mai mult decât PDL? Ba da, a răspuns preşedintele, numai că PSD şi PNL nu formează o alianţă înregistrată la tribunal, fiindcă altfel ...

Fiindcă altfel, numai cine nu ştie cine e, de fapt, Băsescu, se poate gândi că, într-o astfel de situaţie, acesta ar fi dat guvernul celor din opoziţie. Nu ştiu ce ar fi făcut, ar fi dat lovitură de stat, ar fi introdus legea marţială, ar fi anulat alegerile, s-ar fi împuşcat, dar nu ar fi semnt, cu mânuţa lui, decretul de numire ca premier a unui reprezentant al opoziţiei. Cu siguranţă, Băsescu este capabil de multe, foarte multe lucruri, dar de aşa ceva, eu unul nu îl cred în stare.

Aşa că, până la urmă, PSD şi PNL au rămas în opoziţie, iar PDL şi-a făcut celebrul guvern Boc al-nu-ştiu-câtelea, cu care conduce ţara, la modul încântător în care o face. Asta-i viaţa, a pierdut opoziţia, dar, mult mai important, a pierdut întreaga ţară, inclusiv cei care, dintr-un motiv sau altul, au votat PDL sau pe Traian Băsescu.

Problema este că liderii opoziţiei nu au înţeles miştoul lui Băsescu. Ei au luat de bune – a câta oară – spusele sale şi nu au făcut altceva decât să-i urmeze sfatul: au constituit Uniunea Social-Liberală şi au înregistrat-o oficial. Este cea mai mare mişcare politică efectuată până acum pe scena politică românească, în ultimele decenii (?!)

Ei, şi acum e clar că această super-mega-alianţă va câştiga fără probleme toate alegerile care vor fi fost: şi localele, şi parlamentarele, din 2008, si prezidenţialele din 2009, tot. Dar, s-ar putea să aibă o reală dificultate în 2012 ... nu ştiu.

Fiindcă, dacă nu mă înşel, Uniunea Social-Liberală nu e chiar prima alianţă încheiată între două sau mai multe partide, în ultimele două decenii. Este sau nu este aşa? A fost, de exemplu, Convenţia Democrată, celebra Convenţie Democrată, care a reuşit să impună un primul preşedinte necomunist (oare?) şi primul guvern necomunist (dar cu Traian Băsescu). Praful şi pulberea s-a ales de ea, iar acum, cel mai important partid al acestei coaliţii se zbate să supravieţuiască, undeva, într-un subsol politic insalubru. A fost, apoi, alianţa D.A., care a supravieţuit doar până s-a uscat cerneala de pe decretul de numire a premierului Tăriceanu. Ce să mai spunem de marea şi glorioasa coaliţie PDL + PSD, de peste 70%, care ar fi trebuit să scoată ţara din criză etc., dar care s-a născut cu grave probleme respiratorii şi s-a sufocat după doar câteva luni.

Dacă e o problemă, cu siguranţă e la mine. Eu sunt aşa, mai greu de cap, şi nu pricep de ce această alianţă ar trebui să fie altceva, de ce această alianţă ar trebui să funcţioneze zeiss, de ce această alianţă ar trebui să aducă binele, prosperitatea, civilitatea, când toate celelalte alianţe au făcut exact pe dos.

Dar, ce importanţă are? După nu mai ştiu câte zile friguroase, urâte, mohorâte, iată că azi e o zi senină şi frumoasă, de-mi vine să zic: râde iarăşi primăvara! Sau nu? Ce ziceţi?


Plânge iarăşi primăvara,
Peste câmpuri, peste plai,
Disperarea umple ţara,
Suntem toţi un of şi-un vai.

Pedeliştii pe noi ne-au belit,
Ne-au furat, şi minţit, ciuruit,
Şi ei azi sărbătoresc
Preţurile care cresc.

PNL , PSD au pornit
Şi-ntr-un nou USL s-au unit
Că şi ei, s-ar părea, îşi doresc,
Cam exact ce le spune Băsesc’.

Totul e ca la pariu:
Este unu’ mai diliu,
Celălalt, mai şmecheros,
Doamne, cât e de frumos!

Unu’ mai cinstit n-avem,
Unu’ mai deştept nu este,
De-aia suntem ce suntem,
De-aia suntem de poveste.

sâmbătă, 5 februarie 2011

Prima zi, prima problemă

Deputatul PNL Ludovic Orban a votat împotriva constituirii Uniunii Social-Liberale. Şi, implicit, împotriva şefului său pe linie de partid, Crin Antonescu.

Cu deosebire în ultimele zile, Crin Antonescu a dus o campanie furibundă în favoarea instituţionalizării alianţei cu PSD. A mers până acolo încât a spus că îşiva depune mandatul (de preşedinte al PNL), în cazul în care alianţa constituită cu PSD nu va câştiga alegerile din 2012. Ca şi când şi-ar imagina că şi-ar putea păstra mandatul în cazul în care ar pierde aceste alegeri!

Nici măcar nu a precizat ce înseamnă, pentru el , a „câştiga” alegerile din 2012. Pentru că, dacă, de exemplu, USL câştigă aproape toate primăriile din ţară, dar pierde exact capitala şi încă vreo 25 de reşedinţe de judeţ, cu greu ar putea susţine că va fi câştigat. De asemenea, dacă la parlamentare, USL obţine vreo 45% din mandate, dar Traian Băsescu, încă preşedinte, reuşeşte să constituie o nouă majoritate bazată pe cine-ştie-ce, plus vreo trei-patru transfugi, iar nu se va putea afirma că USL va fi câştigat.

Ludovic Orban nu e un fitecine în PNL. Ludovic Orban e la fel de „vechi” precum şeful său, a condus apoi cea mai mare organizaţie locală a PNL, cea din Bucureşti, a candidat împotriva lui Crin Antonescu la şefia PNL şi, poate, lucrul cel mai important, nu datorează nimic şefului său pe linie de partid. De asta îşi şi permite să fie adesea, nu doar critic, ci şi ironic. Chiar caustic. Cum a fost şi atunci când a afirmat că, în legătură cu alianţa dintre PNL şi PSD, Antonescu şi Ponta nu fac altceva decât ceea ce le-a spus Traian Băsescu. Ceea ce este, în fond, adevărat, dar neplăcut pentru cei doi.

Mai mult ca sigur, pe măsură ce construcţia noii uniuni se va lovi de noi şi noi obstacole, Ludovic Orban îşi va continua criticile şi ironiile. Va deveni, prin urmare, din ce în ce mai greu de suportat pentru Crin Antonescu. Şi, foarte posibil, acesta din urmă va fi deseori tentat să-l dea afară din partid.

Paradoxal, poate, eventualul succes al USL va depinde, într-o mare măsură, de prezenţa, in rândurile ei, a unor voci precum cea a lui Ludovic Orban. Fiindcă marele test pe care urmează să-l susţină uniunea nu este cel al unui program politic şi de guvernare excepţional. Românii au fost păcăliţi de prea multe ori de cuvinte pompoase, de fel de fel de „pariuri” care au fost întotdeauna pierdute, de angajamente solemne, de promisiuni şi „contracte” care nu au fost niciodată onorate, respectate, de legi promulgate numai ca „să dea bine” în preajma alegerilor, nu, românii vor cu totul altceva. Vor să vadă şi „feţe umane”, vor să vadă oameni care şi respectă principiile, nu doar le proclamă, vor să vadă că democraţia chiar funcţionează în rândul celor care vor să conducă România. Iar marea provocare a USL este aceea de a demonstra că poate coagula oameni, ideologii şi interese diferite, într-o structură democratică şi care poate apăra eficient interesul naţional. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, e al dracului de greu.

Ce-are a face treaba asta cu Ludovic Orban şi cu alţii ca el? Are, fiindcă o excludere sau o reducere la tăcere a liderului liberal şi a altor voci „dizidente”, va sugruma orice comunicare normală în această uniune, va compromite definitiv şansele ei de permanentă re-creare, de adecvare la condiţiile economice, sociale, politice, culturale ale momentului, o va transforma într-o structură osificată, obtuză, antiprogresistă, antinaţională, complet autistă şi autosuficientă, într-un cuvânt, într-o sectă, aşa cum a ajuns PDL.

Pentru a fi credibilă, şi implicit, pentru a câstiga alegerile din 2012, USL trebuie să demonstreze că respectă şi promovează valorile democraţiei şi ale dialogului. Vom vedea dacă va şi reuşi.